Em gặp bên anh và trình bày rằng chồng đã sang đài được một năm rồi và giờ em cũng muốn sang cùng nhà máy của chồng để hai vợ chồng cùng hợp sức kiếm tiền sau này xây đựng một ngôi nhà thật hạnh phúc.

Nguyện vọng của em giờ đã thành hiện thực rồi nhé. Từ đầu đến cuối trong vòng có 35 ngày.

Hai vợ chồng bên đấy cố gắng bảo ban nhau làm ăn. Vài năm nữa về rồi xây cho ông bà cái nhà thật to nhé.

Em gặp bên anh và trình bày rằng chồng đã sang đài được một năm rồi và giờ em cũng muốn sang cùng nhà máy của chồng để hai vợ chồng cùng hợp sức kiếm tiền sau này xây đựng một ngôi nhà thật hạnh phúc. Nguyện vọng của em giờ đã thành hiện thực..