Người Đương Thời lên đường thượng lộ bình an nhé. Chúc 2 chị em mọi chuyện đều suôn sẻ, nhà máy thì không phải nghĩ, đã có gần chục người của mình ở đấy rồi.
Chịu khó kiềm thật nhiều, thật nhiều tiền và quan trọng là chú ý giữ gìn sức khỏe nhé
Các anh chị em nhà máy Phúc Hòa chuẩn bị chào đon 2 thành viên mới nào

Người Đương Thời lên đường thượng lộ bình an nhé. Chúc 2 chị em mọi chuyện đều suôn sẻ, nhà máy thì không phải nghĩ, đã có gần chục người của mình ở đấy rồi. Chịu khó kiềm thật nhiều, thật nhiều tiền và quan trọng là chú ý giữ gìn sức khỏe nhé Các..