Chat hỗ trợ
Chat ngay

Đơn hàng miễn phí xuất cảnh

Đăng: 28/11/2022

Nam, Nữ làm dệt tại nhà máy Nhị Ức – Chương Hoá – Đài Trung

 • Giới tính: Nam, nữ
 • Độ tuổi: 22-32
 • Nơi làm việc: Tú Thuỷ - Chương Hoá
 • Tăng ca: 2-4h/ngày
 • Lịch tuyển: Liên hệ
Đăng: 28/11/2022

Nữ làm điện tử tại nhà máy Mỹ Cường – Tân Trúc – Đài Bắc

 • Giới tính: Nữ
 • Độ tuổi: 20-25
 • Nơi làm việc: Hồ Khẩu - Tân Trúc
 • Tăng ca: 2-4h/ngày
 • Lịch tuyển: Liên hệ
Đăng: 17/02/2021

Thông tin nhà máy điện tử Garmin – Đài Bắc (Phí Rẻ)

 • Giới tính: Nữ
 • Độ tuổi: 19-33
 • Nơi làm việc: Đài Bắc
 • Tăng ca: 3-4h/ngày + thứ 7
 • Lịch tuyển: Liên Hệ
Đăng: 02/02/2021

Thông tin nhà máy điện tử Kim Tượng – Trung Lịch – Đào Viên ( phí rẻ)

 • Giới tính: Nam, Nữ
 • Độ tuổi: 19-32
 • Nơi làm việc: Trung Ly - Đào Viên
 • Tăng ca: 2-3h/ngày + thứ 7
 • Lịch tuyển: Liên Hệ
Đăng: 25/01/2021

Thông tin nhà máy dệt Bách Hòa – Chương Hóa ( Phí rẻ)

 • Giới tính: Nam, Nữ
 • Độ tuổi: 18 - 32
 • Nơi làm việc: CHƯƠNG HÓA - ĐÀI TRUNG
 • Tăng ca: 3-4h/ngày + thứ 7
 • Lương cơ bản: 28.000- 30.000 Đài tệ
 • Lịch tuyển: Liên Hệ