Chat hỗ trợ
Chat ngay

Top 50 nhà máy nổi tiếng tăng ca nhiều tại Đài Loan

Đăng: 15/03/2021

Đơn hàng đi Đài Loan nhà máy Hoa Phong – Chương Hóa -Đài Trung

 • Giới tính: Nam, Nữ
 • Độ tuổi: 20-35
 • Nơi làm việc: Chương Hóa - Đài Trung
 • Tăng ca: 2-6h/ngày + thứ 7
 • Lịch tuyển: Liên Hệ
Đăng: 15/03/2021

Đơn hàng XKLĐ Đài Loan nhà máy dệt Tân Quang – Trung Lịch – Đào Viên

 • Giới tính: Nam
 • Độ tuổi: 19-35
 • Nơi làm việc: Trung Lịch - Đào Viên
 • Tăng ca: 4-6h/ngày + thứ 7
 • Lịch tuyển: Liên hệ
Đăng: 18/02/2021

Tuyển lao động đi Đài Loan nhà máy Quang Dương (Kymco) – Cao Hùng

 • Giới tính: Nam, Nữ
 • Độ tuổi: 20-38
 • Nơi làm việc: Tam Dân - Cao Hùng
 • Tăng ca: 2-5h/ngày + Thứ 7
 • Lịch tuyển: Liên Hệ
Đăng: 18/02/2021

Tuyển lao động đi Đài Loan làm việc tại nhà máy Ngân Thái – Đài Trung

 • Giới tính: Nam
 • Độ tuổi: 18-38
 • Nơi làm việc: Thần Cương - Đài Trung
 • Tăng ca: 3-5h/ngày + thứ 7
 • Lịch tuyển: Liên Hệ
Đăng: 17/02/2021

Thông tin nhà máy điện tử Garmin – Đài Bắc (Phí Rẻ)

 • Giới tính: Nữ
 • Độ tuổi: 19-33
 • Nơi làm việc: Đài Bắc
 • Tăng ca: 3-4h/ngày + thứ 7
 • Lịch tuyển: Liên Hệ
Đăng: 02/02/2021

Thông tin nhà máy điện tử Kim Tượng – Trung Lịch – Đào Viên ( phí rẻ)

 • Giới tính: Nam, Nữ
 • Độ tuổi: 19-32
 • Nơi làm việc: Trung Ly - Đào Viên
 • Tăng ca: 2-3h/ngày + thứ 7
 • Lịch tuyển: Liên Hệ
Đăng: 25/01/2021

Thông tin nhà máy dệt Bác Hòa – Chương Hóa ( Phí rẻ)

 • Giới tính: Nam, Nữ
 • Độ tuổi: 18 - 32
 • Nơi làm việc: CHƯƠNG HÓA - ĐÀI TRUNG
 • Tăng ca: 3-4h/ngày + thứ 7
 • Lương cơ bản: 28.000- 30.000 Đài tệ
 • Lịch tuyển: Liên Hệ