Nhìn bạn bè rồi các anh chị em lần lượt xuất cảnh hết, Anh thấy cô cứ buồn buông rồi người yêu lại mây hôm điện về hỏi bao giờ đi.

Anh bảo rồi cứ bình tĩnh, cô gặp anh đến giờ chưa được tháng rưỡi đã xuất cảnh rồi. Thôi anh các anh cũng chỉ lo cho cô được đến đây thôi, về sau em phải tự mình cố gắng đấy nhé.

 

Nhìn bạn bè rồi các anh chị em lần lượt xuất cảnh hết, Anh thấy cô cứ buồn buông rồi người yêu lại mây hôm điện về hỏi bao giờ đi. Anh bảo rồi cứ bình tĩnh, cô gặp anh đến giờ chưa được tháng rưỡi đã xuất cảnh rồi. Thôi anh các anh cũng..