HẢI LÊN XE
Lên đường thượng lộ bình anh nhé em ơi.
Anh chúc em mọi thứ đều tốt, quan trọng nhất là chịu khó kiếm tiền, thật nhiều tiền để về lo cho con và già đình.
Chào thân ái à quyết thắng
Cứ từ từ rồi Hà nó sang sau
500 anh em nhà mấy điện tử Lĩnh Hiền, Đài Bắc chuẩn bị chào đón thành viên mới nào

HẢI LÊN XE Lên đường thượng lộ bình anh nhé em ơi. Anh chúc em mọi thứ đều tốt, quan trọng nhất là chịu khó kiếm tiền, thật nhiều tiền để về lo cho con và già đình. Chào thân ái à quyết thắng Cứ từ từ rồi Hà nó sang sau 500 anh em..