Lên đường thượng lộ bình an nhé chị ơi
Em chúc chị có chuyến đi lần 2 nhiều thành công và tốt đẹp, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền
Nhà máy đã có người của mình ở đấy rồi nên không phải lo lắng gì nhé chị

Lên đường thượng lộ bình an nhé chị ơi Em chúc chị có chuyến đi lần 2 nhiều thành công và tốt đẹp, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền Nhà máy đã có người của mình ở đấy rồi nên không phải lo lắng gì nhé chị Đánh giá featured_item